Úradná tabuľa - Obec Krajné 

Pozvánka na hudobno-poetické pásmo venované Roku Milana Rastislav Štefánika

Pozývame Vás na hudobno-poetické pásmo venované Roku Milana Rastislav Štefánika dňa 29.9.2019 o 16,00 hod. v evanjelickom kostole ECAV v Krajnom. Vstup zdarma.