Úradná tabuľa - Obec Krajné 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 12.9.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ v Krajnom dňa 12.9.2019.pdf (355.03 kB)