Základná škola s materskou školou Telefón: +421 0327786107
E-mail: ucitel@zskrajne.sk
Riaditeľ: Mgr. Milan Medveď

Krajné 173
91616 Krajné

Mesto/obec
Krajné