Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Krajné
Krajné č. 52
916 16 Krajné


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Obec Krajné
Krajné č. 52
916 16 Krajné

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 32 7408521

Web: http://www.krajne.sk

E-mail: sekretariat@krajne.sk

IČO: 00311715

DIČ: 2021079698

Bankové spojenie

IBAN: