No image available
Kostol

Krajné 156, 91616 Krajné

Druh pamätihodnosti nehnuteľná

Mestská časť Krajné
No image available
Druh pamätihodnosti nehnuteľná

Mestská časť Krajné
No image available
Zvonica

Krajné 158, 91616 Krajné

Druh pamätihodnosti nehnuteľná

Mestská časť Nedožery-brezany