Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 05.06.2017
Stav: Prijaté

Hlavná cesta 1

Mesto/obec
Krajné
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Hlavná cesta 1

Mesto/obec
Krajné
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 10.11.2018
Stav: Prijaté

Krajné

Mesto/obec
Krajné